ธุรกิจ

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.95 สงขลา 59.70 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.15 สงขลา 59.90, น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 39.50 สงขลา 39.25 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 39.70 สงขลา 39.45

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนตุลาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 59.95 59.70 60.15 59.90
ชั้น 2 59.35 59.10 59.55 59.30
ชั้น 3 58.80 58.55 59.00 58.75
ชั้น 4 58.50 58.25 58.70 58.45
ชั้น 5 58.05 57.80 58.25 58.00
ยางแท่ง        
STR5L 57.30 57.05 57.50 57.25
STR20 54.10 53.85 54.30 54.05
น้ำยางข้น 60% 39.50 39.25 39.70 39.45
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564