3 นายแบงก์ส่อง ’อนาคต’ สถาบันการเงินไทย

เครือเนชั่น “Virtual Forum Thailand Next ep.2: The Future of Financial System อนาคตโลกการเงิน” ซึ่งนอกจากได้รับเกียรติจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาปาฐกถาพิเศษแล้ว ยังมี 3 นายแบงก์ใหญ่ของไทยมาเปิดมุมมองในช่วง อนาคตสถาบันการเงินไทย

โดยนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า สมาคมธนาคารไทยได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ 3 ปีของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ โดยปรับให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ทั้งในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพท่ามกลางแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลง 

ภายใต้ 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลแพลทฟอร์ม 2.การผลักดันให้ระบบการเงินของประเทศเป็นผู้นำในภูมิภาค 3.การตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน ด้วยการให้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม และ 4.ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วในระบบสถาบันการเงิน 

อ่านข่าว : ธปท.จับมือธนาคารกลางมาเลเซีย ส่งเสริมการค้า-การลงทุนระหว่างประเทศ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในระยะยาวสถาบันการเงินต้องตั้งคำถามและตอบให้ได้ว่ายังทำธุรกิจแบบเดิมๆ จะอยู่ต่อไปได้หรือเปล่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ดีมานด์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง และการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่

ซึ่งที่ผ่านมาไทยพาณิชย์ปรับตัวมาโดยตลอด และตั้งเป้าหมายเป็น Tech Company ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า 

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ถ้าอยากเห็นอนาคตสถาบันการเงินไทยมีการเติบโตยั่งยืน คิดว่าสิ่งที่เราควรช่วยกันทำ คือ ต้องทำให้รายใหญ่สามารถเอานวัตกรรมของแบงก์ไปเพิ่มประสิทธิภาพนำการเติบโตเข้ามาในประเทศ ส่วนรายกลางและเล็กเราต้องไปช่วยต่อยอดให้เอสเอ็มอีเชื่อมต่อกับผู้ค้ารายใหญ่ และสิ่งที่สำคัญต้องทำให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น