การเงิน

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.0641 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0108 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (13 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0641 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (10 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0749 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0108 บาท/ยูโร)