เปิดวาระ ครม. 14 ก.ย. สภาพัฒน์ ชงมาตรการดึงนักลงทุนเข้าประเทศ บูมเศรษฐกิจ

เปิดวาระ ครม. 14 ก.ย. สภาพัฒน์ ชงมาตรการดึงนักลงทุนเข้าประเทศ บูมเศรษฐกิจ

เปิดวาระ ครม.14 ก.ย. หน่วยงานเศรษฐกิจชงมาตรการดึงการลงทุนเข้า ครม.หวังบูมเศรษฐกิจ การลงทุนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย สาธารณสุขเสนอร่างกฎหมายนำเข้า ส่งออก จำหน่ายกัญชา

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (14 ก.ย.) เป็นการประชุมเต็มคณะที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้จะมีการพิจารณาวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)ขอขยายเวลาประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กระทรวงแรงงานเสนอ การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย (WorldSkills Asia) และการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วม การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ( WorldSkills Asia Competition)

คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอขอทบทวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 (เรื่องมติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันออก ครั้งที่ กพอ. 2/2530) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 (เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ กพอ.1/2531)

กรมชลประทานขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานใหญ่ จำนวน 3 โครงการ

อ่านข่าว : สภาพัฒน์ เตรียมจัดประชุม Mission to Transform : 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย

ส่วนวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ ได้แก่

สำนักปลัดสำนักนายกฯเสนอ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (ฉบับที่ ..)

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพ ติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ... 

กระทรวงคมนาคม เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อ ชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ....

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิด ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนร่วม พ.ศ...และร่างกฎกระทรวงยกเลิกกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของแอลกฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนต์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 พ.ศ... รวม 2 ฉบับ

กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีขององค์กรร่วมไทย – มาเลเชีย (ประจำปี 2564 – 2568) และการเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย