ธุรกิจ

Open your mind to “OPEN GOVERNMENT” ผ่าน MY BETTER COUNTRY HACKATHON

เคยหรือไม่ที่คิดว่าถ้างานภาครัฐเป็นแบบนั้น แบบนี้ก็ดีน่ะสิ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน จะส่งเสียงผ่านช่องทางไหนดี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับสู่การเป็นภาครัฐระบบเปิด (Open Government) มาอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีการจัดเวทีที่เปิดให้ทุกคนร่วมออกแบบงานนวัตกรรมบริการภาครัฐ ที่ตอบโจทย์ประชาชน ภายใต้ชื่อ MY BETTER COUNTRY HACKATHON ที่จัดมาแล้ว 10 ครั้งด้วยกัน ในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งรูปแบบออฟไลน์ และเมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 

ได้เปลี่ยนรูปแบบมาจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ที่ผ่านมามีคนรุ่นใหม่ที่รักการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกว่า 900 คน ใช้เวลารวมกว่า 300 ชั่วโมง ได้ข้อเสนอในการพัฒนางานบริการภาครัฐ 65 ข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการยกระดับการให้บริการ

Open your mind to “OPEN GOVERNMENT” ผ่าน MY BETTER COUNTRY HACKATHON

ข้อเสนอที่ได้ ถูกนำไปขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการแล้ว 26 ข้อเสนอ ตัวอย่างที่โดดเด่นเช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างของกรมการขนส่งทางบก ระบบกลางทางกฎหมายที่เปิดเพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบบการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคอยยาที่โรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบติดตามสภาพป่าแบบ Realtime ทดแทนการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ ของกรมป่าไม้ และจังหวัดลำปาง ได้พัฒนา Line Chatbot "NongKEM" ที่ใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร และแจ้งเบาะแสไฟป่าในพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดการได้ทันการณ์ และมีการจัดรายการวิทยุท้องถิ่น เข้าถึงประชาชน เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า และเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้คนลำปางรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยภาษาถิ่นที่เข้าใจง่าย

Open your mind to “OPEN GOVERNMENT” ผ่าน MY BETTER COUNTRY HACKATHON

Open your mind to “OPEN GOVERNMENT” ผ่าน MY BETTER COUNTRY HACKATHON

ไม่ว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ทุกความคิดเห็นล้วนเป็นการผนึกกำลังในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ 
ให้เกิดขึ้น การเปิดพื้นที่เพื่อสร้างภาครัฐระบบเปิด จึงเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ติดตามความคืบหน้าได้ที่ 

Facebook Page : https://web.facebook.com/Opengovth
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCGtbbskRK0jswkbVwOGsPCQ
Website : www.opengovernment.go.th

#OPDC #Opengovthailand #Opendata #HACKATHON #เพราะทุกไอเดียมีความหมาย #ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง #ร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกัน