กรมฝนหลวงฯเร่งเติมน้ำช่วยพื้นที่เกษตร

กรมฝนหลวงฯเร่งเติมน้ำช่วยพื้นที่เกษตร

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สุรสีห์ กิตติมณฑล ระบุ ในช่วงที่สภาพอากาศของประเทศไทยไม่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวง และไม่มีตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ฝนธรรมชาติตกในปริมาณมาก จึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้น ดังนั้นกรมได้น้อมนำศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำฝนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ล่าสุดได้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และการเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจำนวน 9 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร