'ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต'ชงรัฐผุดแพลตฟอร์มแห่งชาติรับศก.โลกฟื้น

'ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต'ชงรัฐผุดแพลตฟอร์มแห่งชาติรับศก.โลกฟื้น

"ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต"นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย เสนอรัฐปรับโมเดลประเทศจัดทำแพลตฟอร์มแห่งชาติ ก้าวสู่การเป็น "วัน ไทยแลนด์ วัน เพอร์เซอนอล นัมเบอร์วัน ดาต้าเบส" เชื่อมกับบัญชีพร้อมเพย์ของรัฐ หวังตัดคนกลาง กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า จากแนวโน้มประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลกฟื้นตัวจากวิกฤติโควิดขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงหลังจากที่สถานการณ์โควิดของเข้าขั้นวิกฤติ ดังนั้นรัฐบาลควรปรับโมเดลประเทศไทยเร่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติออกมารองรับ มีระบบ ดาต้า อนาไลติค แห่งชาติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างทั้งด้านสังคม สาธารณสุข เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

โดยให้ประชาชนมี Oneเลขที่บัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี,One mobile telephone number เชื่อมกันหรือเป็นเลขเดียวกัน กับบัญชีโดยมีฟรี ไวไฟเข้าถึงได้ทุก แพลตฟอร์ม ของทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อจัดการข้อมูลกลางของประเทศและประชาชนกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่สิ้นเปลืองค่าใชจ่ายเงินลงทุนที่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งทำให้ภาครัฐมีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สาธารณสุข การจัดเก็บภาษี สังคมและดูและประชานทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นOne Thailand One presonel number One database เชื่อมกับบัญชีPromptpayของรัฐ และเลขทะเบียนทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนกับภาครัฐทั้งหมด เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ การรับสัญญาภาครัฐ และภาษี

"ทุกแพลตฟอร์มเชื่อมกับระบบการการรับจ่ายเงินของธนาคาร รัฐวิสาหกิจ โดยไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าให้คนกลางทำให้เกิดกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว"