TFEX REPORT 29 June 2021

TFEX REPORT 29 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 29 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 710,097 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 229,258 สัญญา Single Stock Futures 422,856 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 40,165 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 4,267 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,814 สัญญา USD Futures 11,959 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,533,423 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 957.39 จุด เพิ่มขึ้น 7.13 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -4.49 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162496661786

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3F22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 65.3 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลง 0 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162496669964