ร้านอาหารแห่กู้ 'จับคู่กู้เงิน' 3 พันราย วงเงิน 880 ล้าน

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) จุรินทร์เกาะติดโครงการ 'จับคู่กู้เงิน' เปิดตัว 1 สัปดาห์ ร้านอาหารขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้ว 3,001 ราย วงเงินขอสินเชื่อรวม 880 ล้านบาท ออมสินนำโด่งยื่นกู้สูงสุด 2,520 ราย

ความคืบหน้าโครงการ จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหารที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เพื่อให้ร้านอาหารทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ 120,000 ร้าน ที่จดทะเบียนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ของสถาบันการเงินต่างๆ โดยมี 5 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน SME D Bank กรุงไทย ธ.ก.ส. และ บสย. เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารให้สามารถต่อลมหายใจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤติโควิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ระบุ ข้อมลูล่าสุดถึงวันที่ 14 มิ.ย.สถาบันการเงินต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้ร้านอาหารขอกู้ได้ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งมีร้านอาหารยื่นขอสินเชื่อจาก 5 สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการรวม 3,001 ราย วงเงินที่ขอสินเชื่อ 880 ล้านบาท แบ่งเป็นธนาคารออมสินมีผู้ยื่นขอกู้แล้วรวม 2,520 ราย วงเงินขอสินเชื่อรวม 750 ล้านบาท ธนาคาร SME D Bank 146 ราย วงเงิน 64 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย 98 ราย วงเงิน 43 ล้านบาท ธ.ก.ส.ยื่นขอกู้ 49 ราย วงเงิน 22 ล้านบาท ส่วน บสย.มีผู้ยื่นขอ 188 ราย ซึ่งจะค้ำประกันให้ทุกรายที่ธนาคารปล่อยกู้ให้

สำหรับร้านอาหารที่อยู่ในระบบทะเบียนประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีทั้งสิ้นประมาณ 120,000 ราย โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประมาณ 16,000 ราย ที่เหลือจดทะเบียนทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา โดย 120,000 ราย ซึ่งสามารถเข้ามาร่วมโครงการในการเจรจากู้เงินกับสถาบันการเงินได้ สำหรับระยะเวลาของโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน นี้

ซึ่งร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมสามารถประสานงานผ่าน 7 สมาคม ได้แก่ 1.สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด 2.สมาคมภัตตาคารไทย 3.สมาคมร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย 4.สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร 5.สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร 6.สมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิง และ 7.สมาคมร้านอาหารไทยจังหวัดกระบี่ รวมทั้งกลุ่มร้านอาหารอื่นๆ ทั่วประเทศ

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจบิซอินไชต์ รายงาน