AMATA - ซื้อ (9 มิ.ย.64)

AMATA - ซื้อ (9 มิ.ย.64)

ลูกกตัญญู

การดำเนินงานดีขึ้นในเวียดนามโดยมียอดขายที่ดิน 44.6 เฮกเตอร์ ใน 1Q21 และมีลูกค้าหลายรายที่อยู่ระหว่างเจรจา (พื้นที่รวมมากกว่า 100 เฮกเตอร์) เราคาดยอดขายที่ดินจะเติบโตเป็น 51 เฮกเตอร์ในปีนี้ (ไม่มียอดขายในปีที่แล้ว) และ 65 เฮกเตอร์ในปี 2022 และ 80 เฮกเตอร์ในปี 2023 และคาดยอดโอนที่ดินของ AMATAV (AMATA ถือหุ้น 73%) ที่ 40 เฮกเตอร์ในปี 2021 และ 76 เฮกเตอร์ในปี 2022 จะหนุนกำไร AMATA เติบโต 41% และ 56% ตามลำดับ ราคาหุ้นยังถูก และให้ผลตอบแทนรวม 28% เราคงคำแนะนำ ซื้อ

 

การดำเนินงานดีในเวียดนาม

AMATAV ตั้งเป้ายอดขายที่ดิน 69 เฮกเตอร์ (430 ไร่) ปีนี้ ขายได้แล้ว 44.6 เฮกเตอร์ใน (279 ไร่) 1Q21 คิดเป็น 65% ของเป้าหมายปี FY21 และ 87% ของคาดการณ์ของเรา เราเชื่อว่าบริษัทจะมียอดขายตามคาดการณ์ของเรา บริษัทมีลูกค้าอยู่ระหว่างเจรจา >100 เฮกเตอร์ (>625 ไร่) เป็นบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์, เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ เราคาดยอดขายที่ดิน 51 เฮกเตอร์ (319 ไร่) ปีนี้, 65 เฮกเตอร์ (406 ไร่) ปีหน้า และ 80  เฮกเตอร์ (500 ไร่) ปี 2023

 

ยอดโอนที่ดินเวียดนามจะสนุนสนุนกำไรที่แข็งแกร่งใน 3Q21 และปี FY22

บริษัทตั้งเป้าโอนที่ดิน 32.6 เฮกเตอร์ (204 ไร่) อมตะซิตี้ ฮาลอง ใน 3Q21 และอมตะซิตี้เบียนหัว (ที่ดินเชิงพาณิชย์) 12 เฮกเตอร์ (75 ไร่) ใน 2022 สอดคล้องไปกับประมาณการของเรา นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้น 40% ของดีลขายหุ้น (2.2พันลบ.) ประกอบด้วยขายหุ้น 49% ของ Amata Service City Long Thanh 1 และ 2 ให้กับ Nova Rivergate Co. Ltd. และ Nha Rong Investment & Commercial JSC ซึ่งเป็นพันธมิตรในเวียดนาม เราคาดบริษัทจะบันทึกกำไรจากธุรกรรมทั้งหมด 880ลบ. ในรายการกำไรสะสมและเสริมความแข็งแกร่งของงบดุล 

 

การเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่

AMATA City Bien Hoa ร่วมทุนกับ Sumitomo และ SVIP (สิงค์โปร์) ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Quang Tri พื้นที่ 100 เฮกเตอร์ (625 ไร่) ในภาคกลางของเวียดนาม โดยได้รับใบอนุญาตการลงทุนแล้ว และจะเริ่มซื้อที่ดินใน 3Q21-4Q21 เราคาดว่าจะเริ่มเห็นยอดขายและยอดโอนในปีหน้าอย่างเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ AMATAV จะรับรู้กำไรผ่านทางส่วนแบ่งกำไร ซึ่งคาดว่าจะไม่มีนัยสำคัญ (AMATA ถือหุ้นทางอ้อม 13%) เรายังไม่รวมประเด็นนี้ในประมาณการ