TFEX REPORT 08 June 2021

TFEX REPORT 08 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 08 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 522,917 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 162,421 สัญญา Single Stock Futures 324,397 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 28,461 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 2,694 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 3,955 สัญญา USD Futures 3,509 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,432,105 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 973.13 จุด เพิ่มขึ้น 0.16 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -3.53 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162315443222

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 68.85 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.55 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162315450687