โควิดเร่งโต 'อาหารพร้อมทาน'

โควิดเร่งโต 'อาหารพร้อมทาน'

เปิดผลสำรวจ โควิดเร่งโต 'อาหารพร้อมทาน'

สถานการณ์โควิด-19 กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านและเกิดกิจกรรมการปรุงอาหารรับประทานเองมากขึ้น เช่น ในญี่ปุ่นและไทย พฤติกรรมนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติของวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่(New Normal) โดยเป็นการสั่งซื้อผ่านออนไลน์มากขึ้นด้วย ส่งผลให้ตลาดอาหารพร้อมรับประทานของไทยขยายตัวมากขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะมีมูลค่า 20,200-20,500 ล้านบาทในปี 2564

ขณะที่ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) สถาบันอาหาร ระบุว่า ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาสินค้าที่หลากหลายของบรรดาผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในแง่ของความสะดวกในการรับประทาน เช่น สินค้าอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นแช่แข็ง และในแง่ของความมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย

เช่น การเลือกใช้วัตถุดิบประเภทอกไก่เนื้อปลา ธัญพืช โฮลเกรน ผักชนิดต่างๆ เป็นส่วนประกอบ หรือการเลือกใช้วิธีย่าง ต้ม ตุ๋น เพื่อทำให้อาหารสุก นอกจากนี้การพัฒนาอาหารเฉพาะกลุ่มเช่น อาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยขยายฐานผู้บริโภคและกระตุ้นความต้องการบริโภคอาหารพร้อมรับประทานให้เพิ่มมากขึ้น

162277530530