สรท.มั่นใจแรงหนุนเศรษฐกิจโลกดันส่งออกพ.ค.-มิ.ย.โต 2 หลัก

 สรท.มั่นใจแรงหนุนเศรษฐกิจโลกดันส่งออกพ.ค.-มิ.ย.โต 2 หลัก

ไทยตีปีก ส่งออกร้อนแรง  4 เดือน โตเกินเป้าทั้งปี 4  % ไปแล้ว ด้านสรท.มองปัจจัยหนุนคือ การนำเข้าที่ต่อต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อนภาคการผลิตของไทยเดินเครื่องเต็มที่

ผ่านมา 4 เดือนแรกปี 64 การส่งออกของไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเดือนเม.ย.การส่งออกไทยทำสถิตินิวไฮของแรกของปี โดยขยายตัวถึง 13.09 % มูลค่าการส่งออก 21,429.27 ล้านดอลลาร์ เป็นการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 36 เดือน หรือในรอบ 3 ปีเลยทีเดียว รวม 4 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่า 85,577.30 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.78% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากนับตั้งแต่ปี 2559  ทำให้มั่นใจได้ว่า ปีนี้ส่งออกของไทยขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 4 % อย่างแน่นอน โดยเกินเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4 %

การส่งออกของไทยที่ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกัน เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว จากการการเร่งกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปทั่วโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ค้าสำคัญของไทย อย่างสหรัฐ และจีน รวมไปถึงสหภาพยุโรปหรืออียูด้วย ที่การส่งออกยังไปได้ดี โดยในเดือนเม.ย.ตลาดสหรัฐขยายตัว 9 % ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11  ตลาดจีนขยายตัว  21.9 % ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ตลาดสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นเดือนที่ 3 โดยโตถึง 52.5 % และตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 โดยขยายตัว  2.7 ทั้งนี้การส่งออกที่ขยายตัว 13.09 %

162219080059

นายชัยชาญ เจริญสุข  ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)  แสดงความมั่นใจว่า การส่งออกของไทยในเดือนพ.ค.และเดือนมิ.ย.ยังคงเติบโตที่ตัวเลข 2 หลัก เนื่องจากฐานจากปีก่อนต่ำ โดยมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวในสหรัฐและจีนที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากความต้องการสินค้าก็สูงขึ้นตามไปด้วย ดูจากตัวเลขการส่งออกไปสหรัฐขยายตัว9% จีนขยายตัว 21.9% โดยสินค้าที่เป็นดาวรุ่งของไทยไทยคือ ยางพารา รถยนต์ เม็ดพลาสติก ที่มีอัตราการโตต่อเนื่อง  

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญที่ประธานสรท.มองคือ การนำเข้ายังร้อนแรงต่อเนื่อง โดยเดือน เม.ย.การนำเข้ามีมูลค่า 21,246.79 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 29.79%  สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตกลับมาแล้ว   ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การส่งออกของไทยยังขยายตัวเป็นตัวเลข 2 หลัก เพราะโมเมนตัมการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งต้นปีจนถึงปัจจุบัน  

จากสถิติตัวเลขการนำเข้าของไทยพบว่า การนำเข้าขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3  โดยสินค้าที่นำเข้า 10 อันดับแรกของไทย คือ น้ำมันดิบ ,เคมีภัณฑ์ ,เครื่องจักรและส่วนประกอบ ,เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ,เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์,แผงวงจรไฟฟ้า,สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์,ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์,พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช,และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ฟันธงได้เลยว่า การส่งออกของไทยเดือนพ.ค.และมิ.ย.ก็ยังขยายตัวต่อเนื่องจะมีตัวเลขเป็น 2 หลักอย่างแน่นอน โดยมีปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวในสหรัฐและจีนที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากความต้องการสินค้าก็สูงขึ้นตามไปด้วย ดูจากตัวเลขการส่งออกไปสหรัฐขยายตัว9% จีนขยายตัว 21.9% และทั้งปีการส่งออกของไทยจะขยายตัวที่ 7  %  “ นายชัยชาญ กล่าวย้ำ

ด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ มองแนวโน้มการส่งออกของไทยไปทิศทางเดียวกับภาคเอกชน  โดยวิเคราะห์ว่า   การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในเกือบทุกหมวดสินค้า  การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันที่เริ่มฟื้นตัวตามราคาส่งออก และความต้องการจากประเทศคู่ค้าที่สูงขึ้น และ แผนการกระจายวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่มีความหลากหลาย เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นด้านการผลิตและการบริโภค สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญให้การส่งออกไทยเป็นบวกได้อีก