'กุลพรภัสร์ วงศ์มารภิญญา' ซื้อหุ้น AEC 16.3%

'กุลพรภัสร์ วงศ์มารภิญญา' ซื้อหุ้น AEC 16.3%

“กุลพรภัสร์ วงศ์มารภิญญา”ซื้อหุ้น AEC 16.3% ขณะที่ราคาเด้งรับ 17%

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) แจ้งว่าว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มาซึ่งหุ้นบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) โดย นางสาว กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 16.3365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 16.3365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 16.3365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 16.3365% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา เป็นผู้บริหารบริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัด และผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้

ราคาหุ้น AEC เวลา 11.31 น. วันนี้(28พ.ค.)อยู่ที่ 0.95 บาท เพิ่มขึ้น 0.14 บาท หรือ 17.8% มูลค่าการซื้อขาย 25 ล้านบาท

 

ขอบคุณภาพจาก SALIKA.co