ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.5171 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1651 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.5171 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1651 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.5171 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (25 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.6822 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1651 บาท/ยูโร)