ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.55บาท/กก. สงขลา 75.30บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.55บาท/กก. สงขลา 75.30บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด   (บาท/กก.)         เดือนมิถุนายน 2564   เดือนกรกฎาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน            กรุงเทพฯ   สงขลา      กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                         75.55    75.30       75.75    75.50

ชั้น 2                         74.95    74.70       75.15    74.90

ชั้น 3                         74.40    74.15       74.60    74.35

ชั้น 4                         74.10    73.85       74.30    74.05

ชั้น 5                         73.65    73.40       73.85    73.60

ยางแท่ง

STR5L                      71.50    71.25       71.70   71.45

STR20                     54.05    53.80       54.25    54.00

น้ำยางข้น 60%          49.20    48.95       49.40    49.15

ที่มา:  การยางแห่งประเทศไทย

162210813592