อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (18 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (18 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ เวลาประมาณ 18.50น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)