'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' รับเงินเยียวยาเพิ่ม 200 บาท นาน 6 เดือน เริ่ม ก.ค.64!

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' รับเงินเยียวยาเพิ่ม 200 บาท นาน 6 เดือน เริ่ม ก.ค.64!

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับเงินเยียวยาเพิ่ม 200 บาท นาน 6 เดือน เริ่ม ก.ค.64!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกสาม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่สามค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิต ซึ่งหนึ่งในมาตรการเยียวยา คือ การให้เงินค่าครองชีพแก่ "ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 

โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเงินค่าครองชีพ เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 13.65 ล้านคน 

นอกจากนี้ในมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ยังได้มีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในกลุ่มนี้จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 2.4 ล้านคน โดยลักษณะการเยียวยา จะเป็นการเพิ่มเติมเงินให้อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้จากเดิมผู้ถือบัตรคนจนจะได้วงเงิน

- ชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน

- ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน 

- สิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังสรุปเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนอื่นๆ อีกหลายมาตรการ ดังนี้

1.มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลาง และรายได้สูง ได้แก่ มาตรการ "คนละครึ่งระยะที่ 3" ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคน

2."ยิ่งใช้ยิ่งได้" โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า และค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยประชาชนใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐในช่วง ก.ค. - ก.ย. 2564 ไปใช้จ่ายในเดือน ส.ค. -ธ.ค. 2564 ทั้งนี้คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ 4 ล้านคน

3."เราชนะ" จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

4."ม.33 เรารักกัน" จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564