ซิตี้แบงก์ แจ้งลูกค้า ยังใช้ทุกบริการได้ปกติ ทั้งบัตรเครดิต-สินเชื่อ

ซิตี้แบงก์ แจ้งลูกค้า ยังใช้ทุกบริการได้ปกติ ทั้งบัตรเครดิต-สินเชื่อ

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการในประเทศไทยยังคงดำเนินการให้บริการทุกประเภทธุรกรรมตามปกติ ทั้งบัตรเครดิต-สินเชื่อ หลังประกาศปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการออกจากกลุ่มธนกิจบุคคลระหว่างประเทศรวมถึงไทย

      นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า กระบวนการในการออกจากธุรกิจอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้น

      ดังนั้นอยากให้ความมั่นใจกับลูกค้าของธนาคารฯ ว่าปัจจุบันธนาคารฯยังคงดำเนินการให้บริการธุรกรรมทุกประเภทตามปกติ ทั้งธุรกิจสถาบันรวมถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการธนาคาร

.     ทั้งในส่วนบัตรเครดิต สินเชื่อ การลงทุนและบริการทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ลูกค้ายังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

      โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการบริการ รวมทั้งสาขาของธนาคารฯ ตู้เอทีเอ็ม คอลเซ็นเตอร์ และพนักงานทุกคนยังคงดำเนินการให้บริการดีที่สุดแก่ลูกค้าอย่างที่เคยปฏิบัติมาโดยตลอด

      ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจผู้บริโภคของซิตี้ในประเทศไทยมีการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยซิตี้ให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้า จากความเป็นผู้นำในการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต สินเชื่อและดิจิทัล

      อย่างไรก็ตามลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมหรือรับบริการผ่านทาง “ซิตี้โมบาย แอปพลิเคชัน” เว็บไซต์ของธนาคาร www.citibank.co.th  และ คอลเซ็นเตอร์  “ซิตี้โฟน 1588” ได้ตามปกติ จนกว่าทางธนาคารฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง นางวีรอนงค์  กล่าวทิ้งท้าย

     ด้าน มร.ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ซิตี้พร้อมปกป้องผลประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

     รวมถึงพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามอยากสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าซิตี้แบงก์ยังคงให้ความสำคัญทั้งด้านการให้บริการและตอบสนองความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้า”