ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 71.10บ. สงขลา70.85บ., ยางแท่ง STR5L (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.50บ. สงขลา 70.25บ.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 71.10บ. สงขลา70.85บ., ยางแท่ง STR5L (เม.ย.) กรุงเทพฯ 70.50บ. สงขลา 70.25บ.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

  •            ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

      ชนิด (บาท/กก.)           เดือนเมษายน 2564    เดือนพฤษภาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน                 กรุงเทพฯ   สงขลา       กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                               71.10    70.85       71.30    71.05

ชั้น 2                               70.50    70.25       70.70    70.45

ชั้น 3                               69.95    69.70       70.15    69.90

ชั้น 4                               69.65    69.40       69.85    69.60

ชั้น 5                               69.20    68.95       69.40    69.15

ยางแท่ง

STR5L                           70.50    70.25       70.70   70.45

STR20                           53.10    52.85       53.30   53.05

น้ำยางข้น 60%                50.60    50.35       50.80   50.55

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

161709781244