PTTEP พบแหล่ง"น้ำมัน-ก๊าซ" แห่งใหม่ในมาเลเซียเตรียมแผนเจาะปี 65

PTTEP พบแหล่ง"น้ำมัน-ก๊าซ" แห่งใหม่ในมาเลเซียเตรียมแผนเจาะปี 65

PTTE ค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ในโครงการซาราวักเอสเค 405บี นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เตรียมแผนเจาะหลุมประเมินผลในปี 65 

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท. ) ว่า  บริษัท PTTEP Sarawak Oil Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ในมาเลเซีย ได้ค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ที่หลุมสำรวจ Sirung-1 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการซาราวักเอสเค 405บี ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

PTTEP ได้เริ่มดำเนินการเจาะหลุมสำรวจ Sirung-1 ในเดือนม..64 ที่ระดับความลึก 2,538 เมตร โดยได้ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีความหนากว่า 100 เมตร ซึ่ง PTTEP มีแผนที่จะเจาะหลุมประเมินผลในโครงการดังกล่าวในปี 2565เพื่อยืนยันศักยภาพทางปิโตรเลียมต่อไป

โครงการซาราวัก เอสเค 405บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งรัฐซาราวัก (เมืองบินตูลู) ประมาณ 137 กิโลเมตร โดยมี PTTEP Sarawak Oil Limited เป็นผู้ดาเนินการ และถือสัดส่วนการลงทุน 59.5% มีผู้ร่วมทุนประกอบด้วย Mitsui Oil Exploration Company Limited (MOECO) และ PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. ถือสัดส่วนการลงทุน 25.5% และ15% ตามลำดับ