'ม.33เรารักกัน' ขยายเวลาลงทะเบียน ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ ถึง 28 มี.ค.64

'ม.33เรารักกัน' ขยายเวลาลงทะเบียน ‘กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน’ ถึง 28 มี.ค.64

อัพเดทความคืบหน้า "ม33เรารักกัน" รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 4,000 บาท ขยายเวลาลงทะเบียน “กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน” ออกไปถึง 28 มี.ค.64

เกาะติดความคืบหน้ามาตรการแจกเงิน โครงการ "ม33เรารักกัน" ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายหลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน ตามที่สำนักงานประกันสังคมเสนอ

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" อัพเดทความคืบหน้า เกี่ยวกับโครงการ ".33 เรารักกันและรายละเอียดขั้นตอน วิธีลงทะเบียนรับเงินประกันสังคม ม.33 เรารักกัน "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่เข้าร่วมโครงการ "ม.33 เรารักกัน" ให้สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" แต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะรายบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับในเรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน กลุ่มดังกล่าว รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขอรับสิทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่น โดยได้ขยายเวลาการยื่นลงทะเบียนออกไปอีกจนถึงวันที่ 24 มี.ค. 2564 นี้เท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับ "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" และยังไม่เคยลงทะเบียนเลย ขอให้เข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก ภายในวันที่ 15 - 28 มี.ค. 2564 นี้

161547313034

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตน "กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน" ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ มาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น มาลงทะเบียนแทนได้

โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน

161547313362