'ม33เรารักกัน' เช็คสิทธิ์ ปรับปรุงขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ ย้ำ 4 กลุ่ม-แจ้งผล 4 ช่องทาง

'ม33เรารักกัน' เช็คสิทธิ์ ปรับปรุงขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ ย้ำ 4 กลุ่ม-แจ้งผล 4 ช่องทาง

อัพเดทความคืบหน้า "ม33เรารักกัน" ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ ย้ำ 4 กลุ่ม-แจ้งผล 4 ช่องทาง

กระแสความสนใจการแจกเงิน ตามโครงการ ม33เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com  มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน ตามที่สำนักงานประกันสังคมเสนอ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564 สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เวลา 06.00 – 23.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆ ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ

4 กลุ่มได้สิทธิ์ขอทบทวนสิทธิ

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนวันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com แต่ถูกปฏิเสธว่าไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564 หรือ วันที่ 15 ก.พ. 2564
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ ม33เรารักกัน
กลุ่มที่ 4 ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

ทั้งนี้ วันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 5 -11 เม.ย.64 ผู้ได้รับสิทธิจะต้องกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2564 และจะได้รับวงเงินสะสมผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 12 เม.ย.64 หรือ ณ วันที่กดยืนยันสิทธิ

161544230325

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำว่ากลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมายื่นให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา ในวันที่ 15 – 28 มี.ค. 2564 เพื่อลงทะเบียนแทน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จากนั้นวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผู้ประกันตนว่ามีเงินฝากเกิน 500,000 บาทหรือไม่ และจะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมถึงไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิใน วันที่ 5 -11 เม.ย. 2564 ผ่าน 4 ทางด้วยกัน 
1. SMS หมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง
2.โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิง
3.โทรศัพท์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน
4.ไลน์แจ้งสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิรับวงเงิน 4,000 บาท สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน เหมือนกับโครงการเราชนะในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 โดยจะต้องใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564

161543197784

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการ ม33เรารักกัน
ติดต่อ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

การลงทะเบียน ม33เรารักกัน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
ติดต่อ 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา - สำนักงานประกันสังคม , กระทรวงแรงงาน