อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (25 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวลาประมาณ 18.30น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)