‘เราชนะกลุ่มพิเศษ’ เปิด 'ไทม์ไลน์’ ตรวจสอบสิทธิ ได้เงินวันไหน?

 ‘เราชนะกลุ่มพิเศษ’ เปิด 'ไทม์ไลน์’ ตรวจสอบสิทธิ ได้เงินวันไหน?

“เราชนะกลุ่มพิเศษ” เปิดไทม์ไลน์กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเตรียมทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติวันที่ 4 มี.ค. 64 และ15 มี.ค. 64-ด้าน ก.คลังเพิ่มจุดรับลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 3,500 แห่ง

ตรวจสอบไทม์ไลน์ เราชนะกลุ่มพิเศษ หลังจาก www.เราชนะ.com มีเมนูใหม่สำหรับ "กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ” หรือ “กลุ่มพิเศษ” ซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน แอพพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ ซึ่งจากเดิมเปิดให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,894 แห่ง

161424400988

ล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการของ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึง หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2564 จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน ไม่น้อยกว่า 995,349 คน

161424384638

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเราชนะในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษว่าขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. นี้ จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มี.ค. 64 และจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 64

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มี.ค. 64 และได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. 64

161424392727