อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (23 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (23 ก.พ.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวลาประมาณ 17.47น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)