พาณิชย์ตรวจร้านค้าเข้าร่วม ‘เราชนะ’ ขึ้นราคาสินค้า

พาณิชย์ตรวจร้านค้าเข้าร่วม ‘เราชนะ’ ขึ้นราคาสินค้า

กรมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ พร้อมประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบด้วยเช่นกัน

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุ กรณีที่มีข่าวร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะ ปรับขึ้นราคาสินค้า กรมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ พร้อมประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบด้วยเช่นกัน โดยเน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา หากพบจะมีโทษความผิดตามกฎหมาย คือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ