'บัตรคนจน' ใช้สิทธิ 'เราชนะ' ได้ที่ไหนบ้าง? เริ่มรับเงินงวดแรก 5 ก.พ.

'บัตรคนจน' ใช้สิทธิ 'เราชนะ' ได้ที่ไหนบ้าง? เริ่มรับเงินงวดแรก 5 ก.พ.

เปิดข้อกำหนด "บัตรคนจน" ใช้สิทธิมาตรการ "เราชนะ" ได้ที่ไหนบ้าง? และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันไหน?

มาตรการ "เราชนะ" เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกแล้วในวันที่ 5 ก.พ.2564 โดยกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเราชนะคือ กลุ่มผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยกลุ่มนี้ไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียนเราชนะใหม่ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เนื่องจากรัฐมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว ทำให้จะได้รับจากมาตรการเราชนะโดยอัตโนมัติผ่านบัตรคนจน ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำไปซื้อสินค้าและจ่ายค่าบริการต่างๆ ได้

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเราชนะเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนในววดแรก 5 ก.พ.2564 และจ่ายในครั้งต่อๆ ไป คือ ทุกวันศุกร์ ซึ่งงวดที่ 2 จะได้รับเงินในวันที่ 12 ก.พ. ตามด้วย 19 ก.พ., 26 ก.พ., 5 มี.ค., 12 มี.ค., 19 มี.ค. และ 26 มี.ค.2564

161242973856

ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับ 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ เนื่องจากรัฐนำสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือเดิมเดือนละ 200-300 บาท และเงินเยียวยาเพิ่ม 500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.) มารวมด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

สำหรับการใช้จ่ายนั้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนเงินในแต่ละสัปดาห์ให้หมด เนื่องจากรัฐกำหนดให้สามารถทบเงินและใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้จ่ายได้กับร้านค้าและบริการต่างๆ ดังนี้

- ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC

- ร้านถุงเงินธงฟ้า

- ร้านค้าคนละครึ่ง

- ร้านค้าเราชนะ

- บริการขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ เป็นต้น

- ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถร่วม รถไฟฟ้า รถตู้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรคนจนสามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือได้ที่เครื่องกดเงินอัตโนมัติ (Cash Machine หรือ ATM) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือเครื่องรูดบัตร (Electronic Data Capture: EDC) ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ที่มา : กระทรวงการคลังเว็บไซต์เราชนะ , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง