'ธอส.' เริ่มแล้ว! เช็ควิธีลงทะเบียน 'ตัดเงินต้น-ดอกเบี้ย' สูงสุด 75% นาน 6 เดือน ที่นี่

'ธอส.' เริ่มแล้ว! เช็ควิธีลงทะเบียน 'ตัดเงินต้น-ดอกเบี้ย' สูงสุด 75% นาน 6 เดือน ที่นี่

เปิดวิธีลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ "ธอส." รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564 ลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) สูงสุด 75% ระยะเวลา 6 เดือน ผ่านแอพพลิเคชั่น "GHB ALL"

"ธอส." หรือ "ธนาคารอาคารสงเคราะห์" ดีเดย์ เปิดลงทะเบียนโครงการ "ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564" มาตรการลดภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. (สถานะบัญชีปกติและไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้) โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

161214729064

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  รายละเอียดมาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้า "ธอส." ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน 

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้

โดยสามารถขอลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่านแอพพลิเคชั่น "GHB ALL" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2564  

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ต้องอัพโหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น 

  •  วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL เบื้องต้น 

1. ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น "GHB ALL" ที่

Google Play: http://bit.ly/31Jj8GN

App Store: https://apple.co/2z4ntId

2. เลือกเมนู "มาตรการที่ 11" 

3. ระบบจะให้กรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน

4. ระบบจะแจ้งข้อมูลลูกค้า พร้อมแสดงข้อมูล เลขที่เงินกู้ เงินงวดในปัจจุบัน และแจ้งสถานะการเข้าร่วมโครงการในช่องเงินงวดใหม่ 

5. เลือกเมนู "ยื่นคำร้อง" 

161214861282

ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 0-2645-9000

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์