'เราชนะ' ไขข้อข้องใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้สิทธิรับเยียวยา 7,000 บาท ไหม?

'เราชนะ' ไขข้อข้องใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้สิทธิรับเยียวยา 7,000 บาท ไหม?

ไขข้อข้องใจมาตรการ "เราชนะ" กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ จะได้สิทธิเยียวยาโควิด 7,000 บาท หรือไม่?

"เราชนะ" นับเป็นมาตรการเยียวยาโควิดจากรัฐบาลที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากในช่วงวิกฤติโควิด-19 ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ แม่ค้าพ่อค้าหาบเร่ แผงลอย ร้านค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อย โดยรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบางรายผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จ่ายเงินให้ทั้งหมด 7,000 บาท ผ่านสองช่องทางหลัก คือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" และแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

วันนี้แน่นอนแล้วว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิมาตรการเราชนะอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องลงทะเบียน และรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนโดยอัตโนมัติเป็นรายสัปดาห์

ต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่เคยได้มาตรการคนละครึ่ง หรือมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่า เข้ากับเกณฑ์มาตรการเราชนะหรือไม่ หากเข้า ก็จะได้รับเงิน 7,000 บาทเช่นกัน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

ในประเด็นนี้ หลายคนตั้งประเด็นคำถามว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ และไม่เคยได้ความช่วยเหลือมาตรการบัตรคนจนหรือเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งมาก่อน จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ 7,000 บาทนี้หรือไม่?

ก่อนอื่นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของมาตรการเราชนะก่อน ดังนี้

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

- ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

- มีเงินฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท

- มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

หาก ผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการ ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดนี้ ก็จะเข้าข่ายการช่วยเหลือกลุ่มที่ 3 ของมาตรการเราชนะ คือ ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิดรอบใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

161130425527

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com ก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน 3,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรวมตกเบิกจาก 2 สัปดาห์แรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

หลังจากนั้น ระบบจะทำการโอนเงิน 1 พันบาทให้ทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการใช้สิทธิในโครงการเราชนะ จะต้องนำเงินที่ได้รับไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคล เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยใช้จ่ายผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564