'เราชนะ' กับ 'คนละครึ่ง' เช็คให้ชัด เงื่อนไขเป็นอย่างไร ต้อง 'เสียภาษี' ไหม?

'เราชนะ' กับ 'คนละครึ่ง' เช็คให้ชัด เงื่อนไขเป็นอย่างไร ต้อง 'เสียภาษี' ไหม?

ไขข้อข้องใจ "เราชนะ" กับ "คนละครึ่ง" จะต้อง "เสียภาษี" หรือ "ไม่เสียภาษี" กันแน่

หลายคนที่ใช้ "คนละครึ่ง" หรือเป็นผู้มีสิทธิได้รับ "เงินเยียวยา" จากโครงการ "เราชนะ" กำลังกังวลว่าแล้วเงินที่ได้รับมาในครั้งนี้จะถูกคิดเป็น "รายได้" หรือ "เงินได้" ที่จะต้องนำไปคำนวณเพื่อ "เสียภาษี" ด้วยหรือไม่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำตอบที่ว่า ประชาชนที่ใช้สิทธิ "คนละครึ่ง" รอบเก็บตกและ "เราชนะ" ต้องเสียภาษีหรือไม่

 

  •  "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" 

นางสมหมาย​ ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี​ ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เคยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการที่กรมฯ จะนำรายได้ที่เกิดจากมาตรการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน มาคำนวณเป็นรายได้เพื่อชำระภาษี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 ว่า​

"ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิจากมาตรการดังกล่าวอย่าตื่นตระหนก​ เพราะกรมฯอยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นให้"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

นอกจากนี้ โฆษกกรมสรรพากร ยังกล่าวด้วยว่า​ คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับประชาชนที่ได้รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

โดยให้กรมสรรพากรยกร่างกฎหมายเสนอต่อไป แต่เนื่องจากมีการขยายมาตรการหลายครั้ง จึงต้องประมวลมาตรการทั้งหมดเพื่อร่างกฎหมายเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีในคราวเดียว

ซึ่งจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินที่ได้รับในปีภาษี 2563 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2564 และเงินได้ที่ได้รับในปีภาษี 2564 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2565 ด้วย

  •  "เราชนะ" 

สำหรับโครงการ "เราชนะ" ที่มีการแถลงรายละเอียดหลัง ครม. อนุมัติไปเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า "ผู้ได้สิทธิโครงการเราชนะจะไม่เสียภาษีแน่นอน" ซึ่ง คณะรัฐมนตรี จะมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง