พนักงาน EGCO ติดโควิด1 คน รอผลตรวจอีก3 คน

พนักงาน EGCO ติดโควิด1 คน รอผลตรวจอีก3 คน

EGCO เผย พนักงานสำนักงานใหญ่ติดโควิด1 คน อยู่ระหว่างรอผลอีก3 คน พร้อมได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงานใหญ่เรแล้วเมื่อวันที่3 ม.ค. แจง ให้พนักงานWork from Homeตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.63

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ได้รับรายงานการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 คน ซึ่งผู้ติดเชื้อทราบผลและได้รับการยืนยันจากแพทย์เมื่อวันที่ 1มกราคม 2564 และปัจจุบันเข้ารักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว


EGCO ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด และได้แจ้งให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดจำนวน 31 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลการตรวจพบว่าพนักงานจำนวน 28 คน ไม่พบการติดเชื้อ COVID-19 และจำนวน 3 คนอยู่ระหว่างรอผลการตรวจ


อย่างไรก็ตาม EGCO ยังคงให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกักตนเอง (SelfQuarantine) เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและพ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ของสำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ EGCO ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือฉบับที่อ้างถึง และขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด 


EGCO ยังสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งสำหรับสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าต่างๆ และจนถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้าทุกแห่งในกลุ่ม EGCO ทั้งในและต่างประเทศ ยังคงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น