เติมด่วน! ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต.- เว้น E85 20 สต.

เติมด่วน! ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต.- เว้น E85 20 สต.

เติมด่วน! ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต./ล. ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 30.56 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 23.15 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 22.88 บาท/ลิตร E20 ราคา 21.64 บาท/ลิตร E85 ราคา 18.74 บาท/ลิตร ดีเซล(บี7) ราคา 24.59 บาท/ลิตร ดีเซล(บี10) ราคา 21.59 บาท/ลิตร B20 ราคา 21.34 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม 29.04 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


เติมด่วน! ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต.- เว้น E85 20 สต.

160828793755