เปิดอาณาจักรพันล้าน ‘เครือสารสาสน์’ โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทย

เปิดอาณาจักรพันล้าน ‘เครือสารสาสน์’ โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทย

จากกรณี “สารสาสน์ราชพฤกษ์” เราจะพาไปเปิดอาณาจักร “สารสาสน์” โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทย ปักหมุดแรกที่กทม. ก่อนขยายสู่ต่างจังหวัด รวม 49 แห่ง โกยรายได้กว่า 1,450 ล้านบาท

กรณีดราม่าเดือดของ “โรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์ที่พบการกระทำไม่เหมาะสมของครูและครูพี่เลี้ยง มีความรุนแรงต่อนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจและเรียกร้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจากโรงเรียน

โดยโรงเรียนได้ออกมาขอโทษและรับผิดชอบ ด้วยการลงโทษไล่ออก สนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินคดี และจัดนักจิตวิทยามาเยียวยานักเรียน

วันนี้ เครือสารสาสน์ และ “โรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์จึงอยู่ในความสนใจมากขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้วโรงเรียนแห่งนี้เป็นเพียง หนึ่งในโรงเรียนสาขาของเครือโรงเรียนสารสาสน์จาก 49 แห่ง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือโรงเรียนสารสาสน์ รวมถึงรายได้ของกลุ่มโรงเรียนนี้

เครือโรงเรียนสารสาสน์” (Sarasas Affliated Schools) มีโรงเรียนรวมทั้งหมด 49 แห่ง ทั้งที่เป็นโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนอาชีวศึกษา โดยผู้ก่อตั้งและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและเจ้าของเครือโรงเรียนสารสาสน์ คือ พิบูลย์ ยงค์กมล และเพ็ญศรี ยงค์กมล ซึ่ง พิบูลย์ ยงค์กมล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการโรงเรียนเครือสารสาสน์

จดทะเบียนภายใต้ บริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด ในประเภทการศึกษาอื่นๆ แจ้งวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันการศึกษา ให้ศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับชั้น

ระบุวันที่จดทะเบียนจัดตั้งไว้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2524 หรือราวๆ 39 ปีที่ผ่านมา ตั้งที่ถนนสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยระบุทุนจดทะเบียนกว่า 100 ล้านบาท มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 7 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

หากเจาะลึกในข้อมูลงบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า

ล่าสุดปี 2562 บริษัท แสงเงินพัฒนาการ จำกัด มีรายได้รวม 1,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ทำรายได้รวมอยู่ที่ 1,337 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นราว 8.59%

ส่วนปี 2560 มีรายได้อยู่ที่ 1,295 ล้านบาท

160140031562

ขณะที่ในแง่ของกำไรสุทธิ ปี 2562 อยู่ที่ราว 367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 37.57% จากเดิมปี 2561 ทำกำไรสุทธิไป 267 ล้านบาท แต่เป็นการทำกำไรที่ลดลงจากปีก่อนหน้า 2560 เนื่องจากช่วงนี้นี้ทำกำไรไปถึง 369 ล้านบาท

160140218039

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของเครือสารสาสน์ คือ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา (Sarasas Pittaya School) เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือ ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่า Bilingual Program นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำการทดลองหลักสูตรนี้เมื่อปี 2536 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า Extra Class โดยมีครูต่างชาติเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษโดยตรง

จนปีกระทั่งปี 2537 Catholic Education Center, Brisbane ประเทศออสเตรเลีย เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และหาครูมาให้กับโรงเรียน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่กลายเป็นที่สนใจของบรรดาผู้ปกครองอย่างมาก และในปี 2538 แผนกสองภาษา Extra Claas จึงแยกออกมาตั้งที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (Sarasas Ektra School) ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยนหลักสูตร Bilingual Program มาใช้อย่างเป็นทางการแห่งแรกของไทย

นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนแรกของไทยที่ได้รับการจัดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร นานาชาติ (Global Assessment Certificate : GAC) โดยเป็นการลงนามความร่วมมือกับ ACT Education Solutions Ltd. แห่งรัฐไอโมวา สหรัฐ และเมืองเซี่ยงไฮ้ จีน โดยโครงการนี้เริ่มครั้งแรกปี 2553 นักเรียนที่จบหลักสูตร GAC สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อใน Pathway University มากกว่า 100 แห่งทั่วโลก

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือสารสาสน์ มีตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ

ในส่วนค่าธรรมเนียมนั้นมีความหลากหลาย เช่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ถ้าอิงข้อมูลค่าธรรมเนียมในเครือโรงเรียนสารสาสน์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและค่าอาหาร การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยในส่วนของระดับอนุบาลนั้น อนุบาล 1 (ปกติภาคเรียนแรก 22,500 บาท ภาคเรียนที่ 2  18,500  แต่ถ้าเป็นโปรแกรม  IEP  ซึ่งมีตั้งแต่อนุบาล 2 นั้น ภาคเรียนแรก 61,000 บาท ภาคเรียนที่ 2  53,000 บาท

อย่างไรก็ตามจาก 49 โรงเรียนในเครือ แบ่งเป็นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 19 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 2.โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 4.โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 5.โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 6.โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 7.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 8.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 9.โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร 10.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

11.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า 12.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 13.โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี 14.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 15.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 16.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 17.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม 18.โรงเรียนวรมงคล 19.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซ็นต์ปีเตอร์

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในเครือที่ตั้งอยู่ปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆ ได้แก่

 • จังหวัดสมุทรปราการ  4 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ

3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร

4.สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

 • จังหวัดสมุทรสาคร 4 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเอกชัย

4.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพัชรมณฑล

 • จังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศไทรน้อยพิทยาคาร

 • จังหวัดปทุมธานี 3 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศปทุมธานี

 • จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา

3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์

 • จังหวัดกาญจนบุรี 3 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศท่ามะกา

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 • จังหวัดนครราชสีมา 2 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช

 • จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 

 • จังหวัดเพชรบุรี 2 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 

2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศออนซี 

 • จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 

 • จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วังตาลลวิทยาลัย

 • จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 

ที่มา : sarasas-lannamaryimmaculateseminarybangkokbiznews, sstecybacdatawarehouse.dbd.go.thektra,