ครม.เคาะเพิ่มสิทธิ ‘เที่ยวด้วยกัน’ ค่าที่พัก 10 คืน ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 พันบาท

ครม.เคาะเพิ่มสิทธิ ‘เที่ยวด้วยกัน’ ค่าที่พัก 10 คืน ค่าตั๋วเครื่องบิน 2 พันบาท

ครม.สัญจร เพิ่มจูงใจเที่ยวไปด้วยกันเป็น 10 คืน ช่วยตั๋วเครื่องบินเป็น 2,000 บาท หนุนประชาชนใช้สิทธิเพิ่มมากขึ้น

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.ระยอง วันที่ 25 ส.ค.2563 เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ.มาแล้ว

สำหรับการปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันใช้สิทธิ์ไปเพียง 6.6 แสนคืน จากที่กำหนดไว้ 5 ล้านคืน จึงเสนอให้ขยายสิทธิ์จากเดิม 5 คืนต่อคน เป็น 10 คืนต่อคน และขยายการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินในการเดินทางจาก 1,000 บาทต่อคน เป็น 2,000 บาทต่อคน

มาตรการนี้จะกระตุ้นให้เดินทางมากขึ้น โดยเฉพาะในการเดินทางระยะทางไกลที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะการท่องเที่ยวยังจำกัดเฉพาะระยะทางที่ขับรถยนต์ไปถึง ซึ่งต้องหาทางให้คนไปท่องเที่ยวระยะทางไกลขึ้นด้วยการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินมากขึ้น

นอกจากนี้จะปรับปรุงมาตรการนี้ให้ภาคธุรกิจและเอกชนรายใหญ่เข้าร่วมใช้สิทธิ์ด้วย รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเข้าร่วมโครงการ เช่น การอบรมสัมนาของบริษัทให้มาร่วมมาตรการนี้เพื่อให้เกิดการเดินมากขึ้น