ทุพโภชนาการ ภาคธุรกิจเสียหาย 8.5 แสนล้านดอลลาร์

ทุพโภชนาการ ภาคธุรกิจเสียหาย 8.5 แสนล้านดอลลาร์

ความเสียหายที่สังคมได้รับจากการที่สมาชิกในสังคมขาดสารอาหารหรือน้ำหนักเกินมีคนศึกษามามากแล้ว

แต่ความเสียหายที่บริษัทต้องแบกรับเพราะแรงงานและประชาชนขาดสารอาหารยังไม่มีใครศึกษารายงานโภชนาการโลก ประจำปี 2563 พบว่าความอดอยาก ทุพโภชนาการ และโรคอ้วนไม่ใช่แค่ปัญหาทางสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา แต่ยังมีความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจต้องแบกรับถึงปีละ 8.5 แสนล้านดอลลาร์

ภาวะทุพโภชนาการทำให้ประชาชนต้านทานความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด สภาพอากาศรุนแรงได้น้อยลง ผลิตภาพและรายได้ลดลง 

ในประเทศกำลังพัฒนาที่ภาวะทุพโภชนาการมีสูง ความเสียหายโดยตรงจากการสูญเสียผลิตภาพอยู่ระหว่าง 1.3-8.5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี เทียบเท่ากับ 0.4-2.9% ของจีดีพีประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดรวมกัน

ต้นทุนที่บริษัทต้องจ่ายโดยตรง ได้แก่ ผลิตภาพลดลงเพราะพนักงานเจ็บป่วย ทำงานไม่ได้เต็มที่ ขีดความสามารถในการรับรู้ลดลง

 ประชาชนราว 1 ใน 9 ทั่วโลกอดอยากหรือขาดสารอาหาร ขณะที่ 1 ใน 3 น้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เกือบ 1 ใน 4 แคระแกร็น

ทุพโภชนาการ ภาคธุรกิจเสียหาย 8.5 แสนล้านดอลลาร์