"TFEX" REPORT 29 June 2020

"TFEX" REPORT 29 June 2020

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 29 June 2020 มีปริมาณการซื้อขายที่ 493,631 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 234,402 สัญญา Single Stock Futures 206,524 สัญญา Gold Futures และ Gold Online
Futures รวมทั้งสิ้น 43,790 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 10,454 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,353 สัญญา USD Futures 3,558 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,942,789 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 878.64 จุด เพิ่มขึ้น 0.03 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -4.14 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                  Product     Most Active Series    Volume      Settlement     Change

        SET50 Index Futures       S50U20            172,452           874.5         2.2 (0.25%)
        Stock Futures                 BTSM20X           25,202            11.29         11.29 (%)
        Gold Online Futures         GOU20              25,159          1,775.9        6.1 (0.34%)
        Gold Futures                   GF10Q20            5,725            26,010        50 (0.19%)
        Gold-D Futures                                                                                  (%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3F21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 43.65 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.15 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

              ประเภทผู้ลงทุน      สัดส่วนการซื้อขาย

           ผู้ลงทุนสถาบัน                 31.00%
           ผู้ลงทุนทั่วไป                   47.16%
           ผู้ลงทุนต่างประเทศ            21.84%