Report & Corporate News (22 มิ.ย.63)

Report & Corporate News (22 มิ.ย.63)

Banking - เท่าตลาด, AOT - ขาย, KSL - ขาย, EASON - ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท CAS, MINT ครึ่งปีหลังฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างมาก, STEC ลงนามสัญญาร่วมทุน, STARK ยังไม่ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ ในการออกหุ้นกู้

Banking   Market Weight

เราได้ประเมินความสามารถในการรับมือกับวิกฤตของหุ้นกลุ่มธนาคาร โดยคาดว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 จะยังคงระดับเหนือความต้องการขั้นต่ำ ดังนั้น เราจึงเห็นความเสี่ยงต่ำที่กลุ่มธนาคารจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างเงินทุน เราคาดว่าหุ้นกลุ่มธนาคารจะจ่ายเงินปันผลน้อยลงในปี 2020 หากพิจารณาจากผลประกอบการที่อ่อนแอ การที่ ธปท. แจ้งให้ธนาคารงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดโครงการซื้อหุ้นคืนอาจทำให้เกิดความผันผวนระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาหุ้นเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาว คงน้ำหนัก เท่าตลาด และชอบ BBL มากสุด

AOT   SELL

TP: Bt 51.00

แนวโน้มรายได้ของ AOT จะลดลงติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มกำไรสุทธิที่จะลดลงติดต่อกัน 2 ปีด้วยเช่นกัน โดยบริษัทคาดว่าจะยังไม่เห็นการฟื้นตัวของการใช้บริการสนามบินสู่ระดับเดียวกับปี 2019 ภายในปี 2022 นี้ นอกจากนี้ ยังบ่งบอกถึงแนวโน้มการปรับลดค่า duty-free ให้แก่คู่สัญญาอีกด้วย เราเชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวจะส่งต่อไปถึงแนวโน้มการจ่ายปันผลในอนาคตที่จะลดลง ปรับลดคำแนะนำลงเป็น ขาย และปรับลดราคาเป้าหมายลงมาที่ 51 บาท

KSL  SELL

TP: Bt 1.84

เราคิดว่ากำไรของ KSL ในปี 2020-21 จะถูกกดดันโดยปริมาณอ้อยที่ขาดตลาดและราคาน้ำตาลที่ตกต่ำ โดยบริษัทรายงานผลขาดทุนสูง 587 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2020 จากผลของรายการพิเศษ ปรับลดคำแนะนำลงเป็น ขาย ที่ราคาเป้าหมาย 1.84 บาท

EASON

มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ซี.เอ.เอส. กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (CAS) เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ CAS รวมเป็นเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท คาดว่าจะทำรายการภายในเดือนมิ.ย. 63  (ข่าวหุ้น)

MINT

ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างมาก หลังจากช่วงปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละประเทศเริ่มลดลง ทำให้เริ่มมีการทยอยเปิดกิจการต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้ทยอยเปิดโรงแรมในประเทศที่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จากที่ก่อนหน้านี้ได้ทยอยเปิดร้านอาหารบางสาขาในช่วงแรกของการคลายล็อกดาวน์  (ข่าวหุ้น)

STEC

นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) เปิดเผยว่า จากการลงนามสัญญาร่วมทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน บริษัทคาดว่าจะได้รับงานก่อสร้างในโครงการนี้เฟสแรก มูลค่าราว 2-3 หมื่นล้านบาท รวมทั้ง โครงการ O&M มอเตอร์เวย์ เส้นบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) และ เส้นบางปะอิน-นครราชสีมา ที่คาดมีมูลค่างาน 5-6 พันล้านบาทที่คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเร็วๆนี้ (ข่าวหุ้น)

STARK

เผยว่า บริษัทฯได้รับการสอบถามจากนักลงทุนจำนวนมากเกี่ยวกับข่าวการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ ในการออกหุ้นกู้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาแนวทางการออกตราสารหนี้ เช่น การจัดอันดับเครดิตของบริษัท เป็นต้น เพื่อรองรับการวางแผนโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ต่อไป (ข่าวหุ้น)