EP - ซื้อ

EP - ซื้อ

เตรียมย้ายเข้ากลุ่มพลังงาน (โรงไฟฟ้า)

Event

อัพเดทข้อมูลบริษัทฯ

Impact

1Q63 มีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินบาทอ่อน แต่กำไรปกติโตเด่น YoY

EP รายงานกำไรสุทธิ 1Q63 = 15.9 ล้านบาท (ลดลง -66% YoY) โดยกำไรที่ลดลงเป็นผลการบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนราว -122 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทร่วม (โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม) มีหนี้สินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯราว 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ค่าเงินบาท 1Q63 อ่อนค่าลงราว 10% QoQ ทั้งนี้หากตัดรายการพิเศษดังกล่าวออก กำไรปกติ 1Q63 = 138 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น +1,177% YoY) สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงาน
2Q63 คาดกำไรปกติทรงตัว QoQ แต่เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นราว 5% QTD ทำให้คาดว่ามีโอกาสที่จะกลับรายการผลขาดทุนฯ เป็นกำไรฯ ใน 2Q63 (ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่กระทบต่อการประเมินมูลค่าเหมาะสม)

ธูรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ดีมานด์ไฟฟ้าชะลอบ้างช่วงโควิด-19 ระยะยาวยังสดใส

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (EP ถือหุ้น PPTC 49.5% / SSUT 40%) ที่มีลูกค้าในนิคมฯลาดกระบัง และบางปู ตามลำดับ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ดีมานด์การใช้ไฟฟ้าใน 2Q63 ชะลอตัวลง YoY โดยเฉพาะในเดือน พ.ค. อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารล่าสุดปริมาณขายไฟฟ้าในเดือน มิ.ย.กลับสู่ระดับใกล้เคียงปกติแล้ว ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยฯปรับสมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปี 2563 เป็น 31.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ (เดิม 30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ) ทำให้คาดว่าปี 2563 จะมีการบันทึกผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนราว 105 ล้านบาท กำไรสุทธิจึงปรับลดลงเป็น 207.6 ล้านบาท (ลดลง 34%) แต่ยังคงประมาณการฯกำไรปกติไว้ตามเดิม 313 ล้านบาท (คำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสฯในประมาณการฯแล้ว) นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม (เป็น Upside ที่ยังไม่รวมในประมาณการฯ)

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกล่องลูกฟูก ยังเป็นไปตามคาด

รายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์และกล่องลูกฟูกใน 1Q63 ลดลงเล็กน้อย -4% YoY เป็นผลจากการลดลงของรายได้สื่อสิ่งพิมพ์ ขณะที่รายได้จากกล่องลูกฟูกเพิ่มขึ้นชดเชย ซึ่งเป็นไปตามที่คาดไว้ ทั้งนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ไปใช้สำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแทนใน 1Q63 สำหรับแนวโน้มดีมานด์กล่องลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กระดาษใน 2Q63 คาดจะชะลอตัวลงบ้าง แม้ว่าจะมีดีมานด์จากธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์แต่กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกสินค้าลดลงโดยเฉพาะในเดือน เม.ย.-พ.ค. ทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานของสายธุรกิจนี้จะชะลอตัวลงเล็กน้อยใน 2Q63 ก่อนที่จะฟื้นตัวใน 2H63 ขณะที่ส่วนต่างราคาขายกล่องลูกฟูกเฉลี่ยกับราคาต้นทุนกระดาษคราฟท์ล่าสุดเดือน ม.ค. - เม.ย.ยังทรงตัวในเกณฑ์สูงใกล้เคียง 4Q62 แสดงถึงดีมานด์
ที่ยังแข็งแกร่ง (ดูรูปที่ 6)

Valuation & Action

คงราคาเป้าหมายไว้ที่ 5.1 บาท วิธี Sum of the parts i) ธุรกิจโรงพิมพ์ 0.34 บาท/หุ้น (PBV 0.15 เท่า), ii) ธุรกิจกล่องลูกฟูก 0.28 บาท/หุ้น (PE 9 เท่า), และ iii) ธุรกิจโรงไฟฟ้า 4.46 บาท/หุ้น (DCF) ทั้งนี้ EP จะทำการย้ายหมวดอุตสาหกรรมฯจากหมวดสิ่งพิมพ์ไปยังหมวดพลังงาน คาดเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุน เนื่องจาก i) ย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่แนวโน้มชะลอตัวไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโต ii) PE อาจถูก Re-rate ขึ้น เมื่อทำการ
พิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า (ดูข้อมูลเปรียบเทียบในรูปที่ 2)

Risks

ความเสี่ยง Business disruption, ความผันผวนของราคากระดาษ, ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจชะลอตัว