BEM - ซื้อ

BEM - ซื้อ

แนวโน้มธุรกิจกำลังจะฟื้น

Event

ประชุมนักวิเคราะห์

Impact

คาดว่าผลประกอบการจะผ่านจุดต่ำสุดใน 2Q63 เพราะถูกกระทบอย่างเต็มที่จาก COVID-19

เราคาดว่าผลประกอบการจะผ่านจุดต่ำสุดใน 2Q63 เนื่องจากทั้งปริมาณการจราจร และจำนวนผู้โดยสารถึงจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน 2563 (Figure 1 และ2) โดยในปัจจุบัน ปริมาณการจราจรบนทางด่วนฟื้นขึ้นมาแล้วเป็น 1.1 ล้านเที่ยว/วัน จากสถานการณ์ปกติก่อน COVID-19 ที่ระดับ 1.3-14 ล้านเที่ยว/วัน
ในขณะที่จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ก็ถูก COVID-19 ฉุดจนถึงจุดต่ำสุดที่ 78,000 เที่ยว/วันในเดือนเมษายน 2563 แต่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 กลับขึ้นมาอยู่ที่ 212,000 เที่ยว/วัน แล้ว ซึ่งยังต่ำกว่าจำนวนผู้โดยสารในสถานการณ์ปกติ (400,000-450,000 เที่ยว/วัน) อยู่ประมาณ 50%

รถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตกจะเป็นโครงการหลักที่ต้องจับตาในปีนี้

ผู้บริหารยืนยันว่าจะเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตก (PPP net cost) ร่วมกับ Ch.Karnchang (CK.TB/CK TB)* ในฐานะผู้รับเหมาหลัก โดยคาดว่าโครงการนี้จะออก TOR ได้ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากสัดส่วน net IBD/E ของ BEM ใน 1Q63 ต่ำเพียงแค่ 1.48 เท่า บริษัทยังสามารถเพิ่มไปได้จนถึง 2.5เท่า (ข้อกำหนดหุ้นกู้) เราคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่เปิดดำเนินการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันออก (2567) ซึ่งจะเชื่อมต่อที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไม่ว่าใครจะชนะการประมูลก็ตาม นอกจากนี้ เราคาดว่าการที่ BEM เป็นผู้ประกอบการรถไฟฟ้าใต้ดินเพียงรายเดียวในประเทศไทย และ CK ก็มีประสบการณ์ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินจะทำให้แพคเก็จการยื่นประมูลของทั้งคู่ได้เปรียบคู่แข่ง

แนวโน้มการเติบโตระยะกลาง – ยาวยังคงน่าสนใจ

เรามองว่า BEM มีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการโครงการ Airport Rail link (คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายในสิ้นปีนี้) ในขณะที่ คาดว่าจะ TOR ของโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงใต้น่าจะออกได้ใน 4Q63 หรือต้นปี 2564 ทั้งนี้ BEM เป็นผู้ดำเนินการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงอยู่แล้วในปัจจุบัน
ทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นผู้ดำเนินการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงใต้ด้วย เราคาดว่าการก่อสร้างแบบ double deck จะเริ่มได้หลังจากผ่านการศึกษา EIA และได้รับการอนุมัติซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งหากโครงการนี้เกิดก็จะได้สัมปทานต่ออีก 15 ปี

Valuation and action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ และขยับไปใช้ราคาเป้าหมาย SOTP 1H64 ที่ 11.10 บาท เราคาดว่าผลประกอบการใน 3Q63 จะดีขึ้น QoQ เนื่องจากปริมาณการจราจรบนทางด่วน และจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในขณะที่การออก TOR โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตกจะเป็นปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น

Risks

ปริมาณการจราจรและจำนวนผู้โดยสารต่ำเกินคาด มีการเลื่อนออก TOR โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวันตก