“อีอีซี”ดันอสังหาฯโตแรง

“อีอีซี”ดันอสังหาฯโตแรง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เผยผลสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา หรือ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เผยผลสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา หรือ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย พบว่า การเข้ามาของอีอีซี มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสวนของกรพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย พบว่า ปี2562 ที่ผ่านมา มีโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายจำนวน 78,780 หน่วย สัดส่วน 22% ของจำวนที่อยู่อาศัยใน 26 จังหวัดหลัก หรือ จำนวน 355,145 หน่วย 

นับเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพและปริมณฑล โดยจังหวัดที่มีจำนวน ที่อยู่อาศัยเสนอขายมากที่สุดในกลุ่มอีอีซี คือชลบุรี ที่มีหน่วยที่สร้างเสร็จเหลือขาย(พร้อมโอน) หรือ เป็น Inventory ในตลาดจำนวน 9,527 หน่วยมูลค่า 31,501 ล้านบาท

ส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีแนวโน้มการเติบโตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน แต่พื้นที่ไหนเป็นทำเลขายดีสูงสุดในแต่ละจังหวัดเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง