สยบดราม่า coway ลั่นลาออก 'เครดิตบูโร' แก้ปัญหาให้ลูกค้า

สยบดราม่า coway ลั่นลาออก 'เครดิตบูโร' แก้ปัญหาให้ลูกค้า

ฮอตโซเชียล สยบดราม่า coway ลั่นลาออก 'เครดิตบูโร' แก้ปัญหาให้ลูกค้า จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

กรณีปัญหาหลังการขายใช้บริการของลูกค้า coway ล่าสุด บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตระหนักถึงผลกระทบของลูกค้าบางท่าน ดังที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการขอประชุมวาระเร่งด่วน กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) เพื่อหารือและชี้แจงในรายละเอียดต่างๆ และได้รับความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าทุกท่านได้เป็นที่เรียบร้อย 

โดยทางบริษัทฯ จะลาออก จากการเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) ซึ่งจะมีผลทําให้ลูกค้า ผู้ขอสินเชื่อ (การบริการ subscription รายเดือน) ของบริษัทฯ ทุกรายจะไม่มีชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด อยู่ในระบบฐานข้อมูลของเครดิตบูโรอีกต่อไป ซึ่งการดําเนินการนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ และขอเน้นย้ําว่าบริษัทฯ น้อมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกปัญหาของ ลูกค้าโคเวย์ จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสําคัญ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ แก่ลูกค้าทุกท่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สยบดราม่า coway ลั่นลาออก \'เครดิตบูโร\' แก้ปัญหาให้ลูกค้า