BTS - ซื้อ

BTS - ซื้อ

แนวโน้มระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง

Event

BTS จัด conference call หลังรายงานผลประกอบการงวด 4Q63 (มกราคม-มีนาคม 2563)

lmpact

ประเด็นและมุมมองที่สำคัญจากการประชุม

BTS จัดประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานใน 4Q63 และปี FY63 ซึ่งเรามองว่า บริษัทยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว โดยกำไรสุทธิของ BTS ใน FY63 อยู่ที่ 8.16 พันล้านบาท (+184.1% YoY) ในขณะที่กำไรปกติอยู่ที่ 4.78 พันล้านบาท (+47.0% YoY) ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้มา
จากรถไฟฟ้ า 80% สื่อ 15% อสังหาริมทรัพย์ 1% และบริการ 4% ประเด็นสำคัญจากการประชุมมีดังนี้

i) ผลกระทบด้านลบในระยะสั้นจาก COVID-19 สำหรับธุรกิจรถไฟฟ้า BTS บริษัทคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะฟื้นตัวขึ้นมาเป็นมากกว่า 400,000 เที่ยวต่อวัน (กว่า 50% ของสถานการณ์ปกติที่ประมาณ 700,000 เที่ยวต่อวัน) และคาดว่าจะดีขึ้นต่อเนื่องจนกลับเข้าสู่ระดับปกติในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ BTS คาดว่าจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในปี FY64F จะลดลง 20% YoY ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของเรา (Figure 2 & 3)

ii) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่ม โดยบริษัทคาดว่ารายได้จากธุรกิจรถไฟฟ้าในปี FY64 จะอยู่ที่ประมาณ 3.38 หมื่นล้านบาท โดยจะมาจากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง 2 หมื่นล้านบาท (หรือประมาณ 59% ของรายได้ในส่วนของรถไฟฟ้า) ส่วนที่
เหลือจะมาจาก i) การให้บริการ E&M และจัดหาขบวนรถสำหรับโครงการสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ii) รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า และ iii) รายได้จากงาน O&M รถไฟ ซึ่งเป้ารายได้ของบริษัทยังคงเป็นไปตามประมาณการของเรา ทั้งนี้ รฟม. ได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองออกไปจากกำหนดเดิมอีก 12 เดือน และ 9 เดือน ตามลำดับ

iii) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและเมืองสนามบินอู่ตะเภากำลังจะเกิดขึ้น โดย BTS คาดว่า ToR ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มน่าจะออกได้ภายในสิ้นเดือนนี้ และคาดว่าจะยื่นซองประมูลภายในเดือนกันยายน โดยบริษัทมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ ส่วนโครงการอู่ตะเภา (อายุสัญญา 50 ปี) บริษัทคาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับกองทัพเรือได้ภายในเดือนนี้ โดยคาดว่า พื้นที่เชิงพาณิชย์ดูน่าสนใจสำหรับ BTS นอกเหนือจากศักยภาพการเติบโตในธุรกิจการบินที่มีระยะเวลานานถึง 47 ปี

คงประมาณการกำไรปี FY64-65F เอาไว้เท่าเดิม

เรายังคงคาดว่าผลประกอบการของ BTS ใน 1Q64 จะเป็นจุดต่ำสุด เพราะถูกกระทบจาก COVID-19 โดยประมาณการปี FY64 ของเราได้สะท้อนถึงผลกระทบด้านลบดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการกำไรปี FY64-65 เอาไว้เท่าเดิมที่ 4.50 พันล้านบาท และ 5.74 พันล้านบาท ตามลำดับ

Valuation & Action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ และให้ราคาเป้าหมายปี FY64 ที่ 13.50 บาท

Risks

เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ และเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง