กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เครื่องมือปราบจลาจลผิวสี

กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เครื่องมือปราบจลาจลผิวสี

การชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้“จอร์จ ฟลอยด์”ยังคงดังระงมในหลายประเทศ และในสหรัฐเองแม้จะมีการประกาศเคอร์ฟิวในเกือบ 40 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ

 แต่ยังมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่จากกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ ซึ่งประจำการอยู่ในรัฐต่างๆ ราว 50 รัฐ กับผู้ชุมนุมประท้วงสายแข็งที่นอกจากเป็นนักประท้วงในตอนกลางวันแล้ว ตอนกลางคืนยังสวมบทโจรปล้นสะดม ทำลายสถานที่ราชการและทรัพย์สินของเอกชน

          กำลังพลของกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ สามารถประจำการเต็มเวลาหรือประจำการชั่วคราวได้ ปัจจุบันมีกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำการใน 50 มลรัฐและเขตปกครองพิเศษของสหรัฐกว่า 4.6 แสนนาย การเรียกใช้กำลังพลนี้ ผู้ว่าการมลรัฐจะเป็นผู้ออกคำสั่งผ่านผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิในรัฐนั้น ๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

    การเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิในรัฐต่าง ๆ ในเวลานี้ เป็นไปตามอำนาจอันชอบธรรมของผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรี เป้าหมายเพื่อปกป้องและรักษาความสงบในเมืองของตัวเอง

กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ เครื่องมือปราบจลาจลผิวสี