"TFEX" REPORT 04 June 2020

"TFEX" REPORT 04 June 2020

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 04 June 2020 มีปริมาณการซื้อขายที่ 522,911 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 190,521 สัญญา Single Stock Futures 270,704 สัญญา Gold Futures และ Gold Online
Futures รวมทั้งสิ้น 37,593 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 10,724 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 8,655 สัญญา USD Futures 15,438 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 1,742,472 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 919.05 จุด เพิ่มขึ้น 27.66 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ 26.75 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

                   Product         Most Active Series   Volume     Settlement    Change

          SET50 Index Futures         S50M20            167,614          945.8        27.3 (2.97%)
          Stock Futures                   SUPERM20         44,224            0.87         -0.03 (-3.33%)
          Gold Online Futures          GOM20              24,118           1,70.6       -31.9 (-1.83%)
          Gold Futures                    GF10M20             5,460           25,640      -460 (-1.76%)
          Gold-D Futures                                                                                   (%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 43.25 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.2 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

              ประเภทผู้ลงทุน    สัดส่วนการซื้อขาย

          ผู้ลงทุนสถาบัน               34.37%

          ผู้ลงทุนทั่วไป                 48.83%

          ผู้ลงทุนต่างประเทศ          16.80%