แบงก์ปิด 624 สาขา หลังเปิดตัว พร้อมเพย์

แบงก์ปิด 624 สาขา หลังเปิดตัว พร้อมเพย์

คนไทยเริ่มเข้าสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง ชัดเจนมากขึ้น หลังจากเปิดให้บริการพร้อมเพย์

เมื่อ ก.ค. 2559 พบว่า การให้บริการของประชาชนเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยหันไปทำธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ หรือบนโมบายแบงกิ้งมากขึ้น ทดแทนการให้บริการผ่านสาขาของธนาคาร ส่งผลโดยตรง ทำให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยปรับลดสาขาต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา

โดยนับตั้งแต่ก.ค. 2559 ตั้งแต่เปิดให้บริการพร้อมเพย์ จนถึง มี.ค. 2563 พบว่า จำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์โดยรวมปรับลดลงแล้ว 624 สาขา จาก 7,060 สาขา มาสู่ 6,436 สาขา ในปัจจุบัน

หากดูข้อมูลเชิงลึกของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่พบว่า ทุกธนาคารปรับลดสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เห็นการปรับลดสาขาลงมากที่สุด ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ถึง 234 สาขา จาก 1,124 สาขา มาสู่ 890 สาขาในปัจจุบัน

ถัดมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ที่ปรับลดสาขาลง 227 สาขา จาก 1,201สาขา มาสู่ 974 สาขาในปัจจุบัน

ถัดมา ธนาคารกรุงไทย (KTB) ปรับลดสาขาลง 147 สาขา จาก 1,213สาขา มาสู่ 1,066 สาขา และธนาคารกรุงเทพ(BBL) ลดสาขาน้อยที่สุดเพียง 5 สาขาในรอบเกือบ 3ปี จาก 1,149 สาขา มาสู่ 1,144 สาขา ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)พบว่า กลับเพิ่มสาขาขึ้นถึง 43สาขา จาก 646 สาขา มาอยู่ที่ 689 สาขา

แบงก์ปิด 624 สาขา หลังเปิดตัว พร้อมเพย์