เอกชน ลงประกาศจ้างงานลด

เอกชน ลงประกาศจ้างงานลด

ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยอีไอซี (Economic Intelligence Center) ทำการรวบรวมข้อมูล (web scraping) จำนวนประกาศรับสมัครงานประเภทต่างๆ จากเว็บไซต์ JobsDB.com

ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดแรงงานได้อย่างเป็นปัจจุบัน พบมีจำนวนลดลงในทุกกลุ่มเงินเดือน โดยงานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่า 1.5 หมื่นบาทมีจำนวนลดลงมากที่สุดถึง 50.9% น่าจะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในสาขาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การผลิตรถยนต์และค้าส่ง-ค้าปลีก

ขณะที่งานในสาขาธุรกิจอื่นๆ ก็ลดลงในระดับเกิน 20% เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ มีเพียงงานในองค์กรภาครัฐ/องค์กรอิสระ (คิดเป็น 0.3% ของการรับสมัครงานทั้งหมด) ที่ยังมีประกาศรับสมัครงานเพิ่มขึ้นที่ 25.0%

ในช่วงเดียวกัน อีไอซียังประเมินอีกว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า จึงทำให้ตลาดแรงงานยังคงมีความเสี่ยงและอาจซบเซาไปอีกระยะหนึ่ง 

สาเหตุหลักมาจากการที่ธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะระมัดระวังการใช้จ่ายและการจ้างงานในภาวะความไม่แน่นอนด้านรายได้ยังสูง ซึ่งจะส่งผลให้กำลังแรงงานที่ว่างงานรวมถึงกลุ่มบัณฑิตจบใหม่หางานได้ยากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้การปรับขึ้นค่าจ้างในระยะต่อไปมีข้อจำกัดด้วยเช่นกัน

เอกชน ลงประกาศจ้างงานลด