ธุรกิจสหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง รับโควิด

ธุรกิจสหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง รับโควิด

การทำงานจากที่บ้าน หรือทำงานจากที่อื่น เป็นรูปแบบจากข้อมูลของ “บิลล์ กรอส” ผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ชาวอเมริกัน โดยตอนนั้นเขาอธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก

หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ ในสหรัฐช่วงระหว่างปี 2550-2552 และสาเหตุที่ต้องใช้คำว่านิว นอร์มอล เพราะเดิมทีวิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบค่อนข้างตายตัวและเป็นวงจรเดิม คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตได้ช่วงระยะหนึ่ง จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ และหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่นานเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัว แล้วก็กลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ จนเรียกได้ว่าเป็น ‘เรื่องปกติ’ ก็ได้

ยกตัวอย่างเช่น การปรับตัวของสายการบิน ที่ต้องใช้การเว้นระยะห่างทางสังคม การขายบัตรโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง การเช็คอิน การขึ้นและลงเครื่องบินต้องเว้นระยะห่าง จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน ลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ และเฟซชีลด์ ส่วนผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเองและใส่ตลอดเวลาการเดินทาง รวมถึงไม่สามารถนำอาหารของตนเองมารับประทานในเครื่องบินได้

นิว นอร์มอล จึงเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจประเภทต่างๆที่รู้จักปรับตัว และพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

ธุรกิจสหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่อง รับโควิด