ประกาศ"ราคาแร่" (28 ก.พ.63)

ประกาศ"ราคาแร่" (28 ก.พ.63)

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)