'เอเซียพลัส-โนมูระ' อ่วม ค่าฟีเทรดหุ้น ฉุดกำไรร่วง

'เอเซียพลัส-โนมูระ' อ่วม ค่าฟีเทรดหุ้น ฉุดกำไรร่วง

‘เอเซีย พลัส’ ปี 62 กำไรสุทธิ 357.93 ล้านบาท ลดลง 18 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะ ด้าน ‘บล.โนมูระ พัฒนสิน’กำไรสุทธิร่วง 27.43 % อยู่ที่ 128.81 ล้านบาท จากปี 61 ที่มีกำไรสุทธิ 177.51 ล้านบาท เหตุรายได้ค่านายหน้าเทรดหุ้น-รายได้ค่าธรรมเนียมร่วง

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิงวดปี 2562 อยู่ที่ 357.93 ล้านบาท ลดลง 18% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 434.20 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้รวมอยูที่ 1,916.05 ล้านบาท ลดลง246.70 ล้านบาท หรือ ลดลง 11.40% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 2,162.75 ล้านบาท เพราะ

รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง เหลือ 583.53 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีรายได้ 823.25 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ลดลงเหลือ 749.44 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่ 835.24 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลดลงเหลือ 84.45 ล้านบาท จากปี 2561 อยู่ที่ 96.73 ล้านบาท ขณะที่ดอกเบี้ยและเงินปันผลเหลือ 185.15 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 219.70 ล้านบาท

นางกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) หรือ CNS แจ้งว่า ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 128.81 ล้านบาท ลดลง 27.43 %จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 177.51 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีรายได้รวม ลดลง 19% อยู่ที่ 1,283.47 ล้านบาท เพราะ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง 186.10 ล้านบาท หรือ 25.46% 

ส่วนใหญ่เป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดโดยรวมลดลงจาก 50,593 ล้านบาทต่อวันเป็น 45,987 ล้านบาทต่อวัน รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 23.67 ล้านบาท หรือ 6.03% เพราะ รายได้ค่าธรรมเนียมจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนและรายได้ค่าบริการรับจากกลุ่มโนมูระ รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 80.51 ล้านบาทหรือ 21.95% จากการลดลงของธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามภาวะตลาด และ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 13.21 ล้านบาท หรือ 14.99% เพราะ ธุรกรรม Block Trade -Single Stock Future ที่ลดลงตามภาวะจตลาดและกำไรจากธุรรรมค้าตราสารหนี้ลดลง